Hva tilbyr Fattighuset sine brukere

Hva tilbyr Fattighuset sine brukere

 

Matutdeling

Hver onsdag og torsdag deler vi ut mat og annet løst og fast som vi får inn til våre medlemmer.

 

Vi åpner dørene kl 12.00 for medlemmer. Da slipper vi inn noen få av gangen, frem til 15.30 eller til vi er tomme for ting å gi ut

 

Det er viktig at man medbringer medlemmskortet for å få adgang på onsdag og torsdag.

 

På fredager åpner vi dørene for alle. Vi har inngått et samarbeid med Grønland Kirke, og de deler ut billetter fra 08.30.

 

Vi åpner dørene kl 11.00. Vi slipper inn noen få av gangen frem til 15.30 eller til vi er tomme for mat. Det lønner seg å være tidlig ute da det kan påventes stor pågang. Når man har hentet kølapp kan man komme tilbake etter kl 11.00

 

Klesutdeling

Hver mandag og tirsdag deler vi ut klær og annet løst og fast som vi får inn. Vi deler ut kølapper på andre siden av gaten fra kl. 10.00.

 

Vi åpner dørene kl 12.00. Da slipper vi inn noen få av gangen, frem til 15.30 eller til vi er tomme for ting å gi ut

 

Vi er avhengige av donasjoner og deler ut etter evne. Følgelig varierer det hva vi har å dele ut fra dag til dag

 

 

Medlemmskap

I henhold til våre vedtekter (§3.1) er medlemskap åpent for enkeltpersoner etter søknad. Her legges det vekt på vedkommendes særskilte behov, samt villighet til å bidra på huset. Alle som søker medlemskap er etter innstilling av styret.

 

Som medlem på fattighuset (etter 3 måneder) har man stemmerett på allmøte som er Fattighusets høyeste organ. Her blir et styre valgt for et år av gangen.

Annet

Fattighuset har i tillegg en del «prosjekter» som skal være til nytte og hjelp for våre brukere. Disse prosjektene kjøres og utdeles etter evne, det vil si at vi ikke alltid har midler til å støtte.

 

Tannlegeprosjektet

 

Vi har et samarbeid med Byporten Tannlegesenter. Dette gjør at vi kan tilby tannlegebehandling til våre brukere.

Som følge av dette prosjektet fikk Fattighuset gave fra ArtiNorway AS og Dental AS i desember 2014. Gaven er at de ønsker å hjelpe 15 av våre brukere med krone, bro, delprotese eller en helprotese. Denne kontoen står for øyeblikket i minus og vi blir veldig taknemmelige for donasjoner til dette prosjektet.

 

Barn og IT:

 

Vi kjøper inn bærbare PCer og internettabonnement til barn hvor foreldre ikke har mulighet til å gi sine barn dette. Det gjør at disse barna også har mulighet til å gjøre lekser samt være med i de sosiale mediene. Dette prosjektet har fattighuset i samarbeid med SAP.

 

Vi har i den siste tiden fått en del datautstyr av HP Norge som vi har delt ut til de som har hatt behov for det. Vi takker HP, dette har hjulpet mange.

 

Barn og fritidsaktiviteter:

 

Fattighuset kan hjelpe foreldre med å dekke alt fra fritidsaktiviteter som for eksempel fotball, SFO og skoleturer.

 

Hjelp til økonomisk vanskeligstilte:

 

Her kan man få akutt hjelp til regninger når alt annet har sviktet og Namsmannen står på døren.

 

Barnebursdag:

 

Vi gir en støtte til foreldre med barn slik at de har mulighet til å få feiret barnet sitt med et bursdagsselskap.

 

Kantine

 

Vi har en kantine som vi stiller i stand litt mat for våre frivillige og medlemmer. Som alt annet så lager vi mat etter evne, altså i henhold til hva vi får inn av mat. Kantinen har følgende åpningstider:

 

Frivillige mandag - fredag 10.00 - 14.00

Medlemmer onsdag og torsdag 12.00 - 15.00

 

Fattighuset

Grønlandsleiret 39

0190 Oslo

Organisasjonsnummer: 982 286 379

Tel : (+47) 47 89 52 68

E-mail: fattighuset@yahoo.com