Hjem

Hei og velkommen til Fattighuset sin hjemmeside. Vi er en frivilllig organisasjon som har som et mål å hjelpe mennesker i en vannskelig situasjon. Vi deler ut mat og klær og annen støtte etter evne. Vi har også som et mål å hjelpe mennesker til å hjelpe seg selv. Siden vi er en frivillig organisasjon, med lite kommunal eller statlig støtte, så er vi avhengige av givere.

Her er et lite utdrag av våre fantastiske frivillige. Fattighuset lever og eksisterer på grunn av dere. Takk for jobben dere gjør.

 

Vi takker også alle våre givere, det dere gir gjør at vi kan hjelpe de som ikke har så mye.

Vi er en frivillig organisasjon og er avhengige av donasjoner for å fortsette vårt arbeid.

 

Støtt oss gjerne på Vipps eller på konto: 1503.23.49002

Fattighuset ble startet i 1994 i etterkant av messen Kampen for tilværelsen/en messe for likeverd.

 

Fattighuset jobber for å bedre tilværelsen til de som ikke har så my i hverdagen. Vi deler ut mat og klær etter evne. Til jul så samler vi inn og deler ut julegaver.

 

Fattighuset ledes av et styre bestående av 7 personer. Årsmøte der nytt styre velges for ett år av gangen avholdes i mars.

 

(Fattighusets styre ble i februar 2017 redusert fra 7 medlemmer til 4 etter et misstillitsforslag. På årsmøtet i mars vil styret bli fulltallig igjen)

Fattighuset

Grønlandsleiret 39

0190 Oslo

Organisasjonsnummer: 982 286 379

Tel : (+47) 47 89 52 68

E-mail: fattighuset@yahoo.com